Halsnøy Dokk tilbyr opplagstjenester

Mange borerigger må nå legges i opplag på grunn av manglende oppdrag.

Det lå flere rigger i opplag i Høylandsbygd på 80- og 90-tallet – og når det nå igjen har oppstått et behov for opplagsplasser, vil Halsnøy Dokk gjerne tilby dette. Vi har mulighet til å ta i mot mellom tre og fem rigger på det meste.

Les mer på offshore.no