«LANGHOLMEN» OVERLEVERT TIL SALMONOR AS

Den 2. Desember 2016 overleverte Halsnøy Dokk AS avlusningslekteren «Langholmen» til Salmonor AS i Rørvik. «Langholmen» er en overbygd lekter på 30×11,2 mtr med et integrert fire linjers Hydrolicer avlusningsanlegg. «Langholmen» er den fjerde lekteren som verftet leverer med mekanisk avlusingssystem og nå pågår forberedelsene til installasjon av et Optilicer anlegg som vil bli det femte i rekken.

«Langholmen» er bygget og utrustet i hht Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk med sertifikat for fartsområde 3. Den er tilrettelagt med moderne bo fasiliteter for et mannskap på tre og utstyrt med all nødvendig infrastruktur for effektiv avlusing. Foruten selve Hydrolicer anlegget så er det en omfattende utstyrsliste som blant annet inkluderer følgende:

 • 3 generatorer på til sammen 1245 kW.
 • 2 kraner 48T/18,5 mtr
 • A-ramme med fire innsugsslanger for fisk.
 • Utløpsrenner for fisk både forover og akterover med 45 graders svingradius i begge retninger.
 • Kontrollromsmodul med kjøkkenkrok, garderobe, toalett og teknisk rom.
 • Boligmodul med oppholdsrom, kjøkken, bad/vaskerom, 3 lugarer.
 • Tavlerom på dekk med nedgang til maskinrom og pumperom under dekk.
 • Luftkompressor
 • Ozon anlegg for rengjøring av systemet.
 • Høytrykksvasker med steam.
 • Integrerte tanker for diesel, ferskvann og ballast med tilhørende rørsystemer.

«Langholmen» er så langt den siste lekten som er levert med Hydrolicer, og i byggeprosessen har det vært sterkt fokus på fiskehelse, renhold og god tilkomst til arbeidssoner. Resultatet har trolig blitt den mest gjennomførte Hydrolicer installasjonen så langt. Det er gjort flere systemforbedringer underveis og gangveier og plattformer er utformet slik at det er svært enkel tilkomst til alle arbeidssoner. Samtidig så er også det meste av rør og komponenter lagt under dekk for å forenkle renholdet og redusere smittefaren.

Halsnøy Dokk AS er et tradisjonsrikt verft lokalisert i Høylandsbygd på Halsnøy og hovedvirksomheten har tradisjonelt vært knyttet til dokken med hovedvekt på nybygging, skipsservice, ombygginger og klassinger av skip. De siste par årene har verftet også etablert seg i markedene for avlusningsanlegg, riggopplag og prefabrikasjon av stål og aluminium til oppdrett, offshore og landbasert industri. Ordreboken ser bra ut for 2017 og bedriften ser for seg videre vekst i årene fremover.