OMBYGGING TIL «PLUG-IN HYBRID» FERGE

Norled fergen «MF Folgefonn» er for tiden inne hos oss for ombygging til «plug-in hybrid ferge». Fergen som normalt trafikkerer sambandet Jektavika – Hodnaneset får innmontert 2 batteripakker som skal supplere det eksisterende dieselelektriske fremdriftssystemet som består av 4 dieselgeneratorer og 2 elektro motorer. Batteriene vil fungere som «generator» nummer 5 og 6 og levere strøm til elektromotorene som driver propellene. I tillegg til at batteriene lades med overskudds strøm fra dieselgeneratorene vil det også være ladestasjon på Jektavika som fergen automatisk kobler seg på ved landligge.

Prosjektet er kommet i stand som et utviklingsprosjekt under paraplyen til Maritime CleanTech West som er en uavhengig organisasjon som arbeider med arena- og nettverksbygging for å skapa framtidsretta, innovative og konkurransedyktige løsninger innenfor maritim sektor og bidra til å øke  konkurransekraften til den petromaritime klynga i regionen Bergen /Sunnhordland/Haugesund. Deltakerne i prosjektet er Wartsila, Norled, Fjellstrand/Halsnøy Dokk og Apply.

Dette er et veldig spennende og fremtidsrettet prosjekt og vi håper og tror at det vil komme mange flere slike prosjekter i tiden fremover.

Bildene under viser «MF Folgefonn» i dokken samt installasjonen av nye batterier i et av de to nye batteri-rommene.

IMG_1868

IMG_8730

 

IMG_8727